Lifecoach logo

Privacy en cookie verklaring

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens: Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

Met wie doe je zaken?

Lifecoach.nl
Nieuwe Voorstraat 29
2203 ZC Noordwijk
KVK 50459155
www.lifecoach.nl
info@lifecoach.nl

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
– een dienst of product aanschaft
– je aanmeldt voor de nieuwsbrief
– informatie aanvraagt
– klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding

Lifecoach.nl legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht en bewaart deze gedurende de looptijd van de vraag of opdracht.

Recht op inzage, rectificatie of wissing:

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere
nieuwsbrief staat. Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via info@lifecoach.nl. Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens:

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zijn een versleuteling middels een SSL-certificaat en registratie in het NEN-conform en KIWA-erkend electronisch cliënten dossier bij het CAT-collectief, naar de wettelijke richtlijnen van de Wkkgz.

Klachtrecht:

Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen via info@lifecoach.nl. Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt:

Lifecoach.nl verstrekt geen gegevens aan derden, ook niet buiten de EU, zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Ook maakt Lifecoach.nl geen gebruik van gegevens aangeleverd door derden.

Gebruik openbare bijdragen:

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Lifecoach.nl of een andere openbare website, dan kan Lifecoach.nl deze bijdrage ook elders publiceren.

Niets van de door ons openbaar gepubliceerde teksten, artikelen, afbeeldingen, video materiaal of anderszins gepubliceerde werken mogen zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gemonteerd, getoond of gekopiëerd.

Bijdragen aan besloten discussieplatform:

Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training) dan maakt Lifecoach.nl op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Lifecoach.nl kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten forum met jouw bijdragen omgaan. Lifecoach.nl kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens omgaat.

Websites van derden:

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Lifecoach.nl geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Cookies:

Lifecoach.nl maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren.
• het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Lifecoach.nl niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Lifecoach.nl via: info@lifecoach.nl

Cookie naam Doel Levensduur
_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 24 uur
_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut
ads/ga-audiences Gebruikt door Google Ads om bezoekers die waarschijnlijk naar klanten zullen converteren opnieuw te betrekken op basis van het onlinegedrag van de bezoeker op verschillende websites. Session
collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session
utma Registreert het aantal bezoeken van een gebruiker aan de site, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek was. 2 jaar
utmb Registreert een tijdstempel van het exacte moment waarop een bezoeker de site bezoekt. 30 minuten
utmc Werkt samen met utmb om te bepalen wanneer een sessie is beëindigd. Session
utmv Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op te slaan voor bezoekers. 2 jaar
utmz Registreert waar een bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, welke link werd aangeklikt en welke zoekopdracht werd gebruikt. 6 maanden
li_fat_id Wordt gebruikt voor het opslaan van browser- en apparaat instellingen van de bezoeker. 1 jaar

 

Op onze website worden cookies gebruikt, waaronder cookies voor het delen van data naar derden partijen zoals Google Ads en Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl#intro

Wijziging van deze Privacy en Cookie verklaring:

Lifecoach.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie verklaring te wijzigen. Deze Privacy en Cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2022.

 

Lifecoach logo

Voor succesvol leven en werken.