Lifecoach logo

De 7 kansen die Corona biedt

De verregaande maatregelen in Nederland om het Corona-virus te bestrijden vergt veel van ons en onze economie. Nu de uitdagingen hun top bereiken zijn er ook kansen. Kansen die je niet alleen nu, maar juist op lange termijn verder helpen.

Angst of vertrouwen?

1. Allereerst alle media omtrent het Corona-virus. Het blijkt een uitermate goede voedingsbodem voor allerlei fake-nieuws. De eerste kans die het Corona-virus jou biedt is – meer nog dan normaal – het nieuws volgen én zelf nadenken welk nieuws je tot je laat komen. Wat klopt voor jou?

Vindt fake-nieuws een voedingsbodem, dan ontstaat er angst en wantrouwen. Dit gaat je op termijn niet verder helpen. Neem niet klakkeloos alle media voor waarheid aan, maar kies voor vertrouwen in jezelf. Dat geldt ook voor meningen. Iedereen  bekijkt de situatie vanuit zijn eigen bril. Vorm je eigen ideeën op basis van vertrouwen in jezelf.

Handelen vanuit emoties of innerlijk kracht?

2. Waar we allemaal mee geconfronteerd worden is een collectieve angst. Dat is niet alleen logisch, ook heel begrijpelijk. Je voelt de angst en de onmacht van jezelf en de mensen om je heen. De uitdaging hier is om je niet door deze collectieve angst te laten overvallen en meeslepen.

De tweede kans die deze Corona-situatie je biedt is het ontwikkelen van veerkracht. Voelen dat de angst er is, zonder je erdoor mee te laten slepen. Het is daarbij belangrijk je goed geaard te voelen en te handelen vanuit eigen kracht. Er zullen altijd mensen praten over hun zorgen en dit bevestigd zien in het hamsteren in de supermarkten. Maar ook hiervoor geldt, zelf blijven nadenken en niet handelen vanuit emotie. Bespreek liever je onzekerheden met voor jou belangrijke mensen in je omgeving en bepaal zelf welke acties je eraan wilt verbinden. Dan handel je vanuit innerlijke kracht.

Vechten of overgave?

3. We zitten allemaal in hetzelfde Corona-schuitje. Iedereen heeft te maken met grote onzekerheden. De derde kans die het Corona-virus je biedt is overgave. Overgave is lastig. Het is de uitdaging om vanbinnen niet te vechten tegen de heersende angst, maar je over te geven aan de situatie zoals die is. Je zal ermee moeten dealen.

Het is dus zoals het is. Maar welke invloed heb jij wel? Wat kan jij doen om jezelf, je bedrijf, medewerkers, klanten, of leveranciers te helpen?

Je laten leiden of nee zeggen?

4. De vierde kans die dit Corona-virus je biedt is weerbaarheid. Dat betekent duidelijk je grenzen aangeven. In de gegeven situatie wordt van iedereen verwacht zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Een mooie kans om te oefenen in het stellen van grenzen dus. Dat betekent concreet ‘nee zeggen’ wanneer een ander je de hand wil schudden of door een gepland bezoek te annuleren.

Nu op de korte termijn ‘nee zeggen’ kan ervoor zorgen dat – wanneer het weer beter gaat – je bedrijf overeind blijft en je ‘ja zegt’ op lange termijn. Dat is persoonlijke macht waar jij en jouw bedrijf bij gebaat zijn.

Het betekent ook besluiten om geen buitensporige hoeveelheden wc-papier in te slaan of ruzie te maken wanneer degene voor je net de laatste vier pakken aardappelpuree meeneemt. Focus je op jezelf en jouw bedrijf en laat je leiden door jouw normen en waarden. Jij hebt die grote verantwoordelijkheid en bent degene die jouw bedrijf en medewerkers door deze lastige periode moet leiden.

Eerst een ander of eerst ik?

5. De vijfde kans die het virus je biedt is persoonlijke macht. Welke waarden omtrent het huidige Corona-virus zijn voor jou belangrijk. Wat wil jij? Veel vrouwen zijn geneigd zich aan te passen en in het belang van een ander te denken en kiezen. Kies jij in deze Corona-situatie eerst aan een ander of toch aan jezelf?

Er is geen goed of fout in deze. Waar het om gaat is dat je voor jezelf steeds de risico’s en consequenties analyseert en op basis van jouw waarden beslissingen neemt.

Kop in het zand of aanpakken?

6. De zesde kans die het Corona-virus je geeft is een eerlijke kijk op je huidige situatie. Waar loop jij nu het meest tegenaan? Wat wordt er nu pijnlijk zichtbaar? Welke opdrachtgever, medewerker, product, of talent biedt jou de meeste kansen? Wie of wat zit jou het meest in de weg?

Wat natuurlijk direct in het oog springt zijn financiën. Zowel zakelijk als privé krijgen we allemaal op een of andere manier te maken met de financiële gevolgen van het zo goed als stilleggen van de economie. Het raakt ons allemaal. Wat betekent dit voor jou en je bedrijf of organisatie?

Heb je voldoende buffer om tegenvallende inkomsten op te vangen? Durf je serieus naar je cijfers en de gevolgen ervan te kijken? De angst die dit met zich meebrengt kan ervoor zorgen dat je je terugtrekt, de situatie bagatelliseert waarmee je je kop in het zand steekt en hoopt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen.

Of ga je nu in paniek allerlei ondoordachte acties ondernemen die op lange termijn niet goed voor jou en je bedrijf zijn? Beide zijn geen goede optie.

Zelf ben ik onlangs begonnen met Profit First. Een fijne manier om rust in geldzaken te brengen. Wil je daar meer over weten? Link dan met Amanda Rogaar of andere Profit First Professionals in jouw netwerk. Zij kunnen je op financieel vlak verder helpen.

Maar neem eerst tijd om alle consequenties en mogelijkheden op een rijtje te zetten en overleg met mensen die je bij financiële zaken kunnen helpen. Bepaal je strategie en vertrouw erop dat je jezelf en je bedrijf, samen met anderen, door deze periode heen loodst.

Juist nu heb je de kans om je uitdagingen aan te pakken en om jezelf zowel zakelijk als privé gefundeerd door een onzekere periode heen te loodsen én maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Luisteren naar je brein of hart?

7. De meeste mensen nemen beslissingen vanuit hun ratio. Ware het niet dat onze gedachten worden gevoed vanuit gevoelens en emoties. De zevende kans die het Corona-virus je biedt is te luisteren naar je hart.

Wat je daarvoor moet doen is de kansen 1 tot en met 6 oppakken. Zes kansen die jou helpen ontwikkelen van een brein centreert bewustzijn naar een hart gecentreerd bewustzijn. Het betekent luisteren naar wat je hart je ingeeft en de verantwoordelijkheid pakken om jouw leven in die richting te sturen. Hoewel het absoluut niet makkelijk is, biedt onze huidige situatie met bijbehorende consequenties genoeg kansen.

Voor jou

Hoe jij omgaat met angst, vertrouwen, gevoelens en emoties, of je handelt vanuit eigen kracht of dat je liever je kop in het zand steekt, is bepalend voor de weerbaarheid en veerkracht die jij én dus ook je bedrijf bezit.

Veerkracht is op alle gebieden in je leven noodzakelijk. Niet alleen om nu pandemische-, Europese- Nationale-, regionale-, gezins- en persoonlijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, maar sowieso om jezelf en je gezin een warm en gelukkig leven te bieden.

Dit Corona-virus geeft jou de kans om datgene aan te pakken wat in jou invloed ligt. Je kan ervoor kiezen om deze Corona-crisis aan te pakken om jezelf en je bedrijf weerbaarder te maken.

Weerbaarheid en veerkracht begint altijd bij jezelf. Als jij veerkracht opbouwt in jouw persoonlijke leven heeft dat effect op jou. Vervolgens word jij het voorbeeld en ga je dit uitdragen binnen je gezin, je bedrijf, medewerkers etc.

Net zoals deze pandemie ook niet in een korte periode onder controle is, is weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen ook een proces. Als Life coach help ik je daarbij. Het is een proces van transformatie.

Transformatie begint wanneer je begint te leven vanuit je hart en in je eigen kracht begint te staan. Wanneer je denkwijze verandert van een brein gebaseerd bewustzijn naar een hart gecentreerd bewustzijn. Anders gezegd; wanneer het ego transformeert, harmoniseert en meer gaat afstemmen op de ware ‘ik’.

Veerkracht voor jouw toekomst

Wil je jouw toekomst veranderen en voldoende weerbaarheid en veerkracht hebben om met onverwachte situaties om te gaan? Vul hier je gegevens in en ik neem contact met je op.

Voor nu veel wijsheid en gezondheid gewenst.

Luister naar je hart
Astrid

Geplaatst in Persoonlijk leiderschap

Lifecoach logo

Voor succesvol leven en werken.