Lifecoach logo

Wat is Spiritualiteit?

Spiri…spiwituali….spiwiwááát?! Spiritualiteit, je zal er vast wel eens van gehoord hebben. Voor veel mensen is de term onbekend en daarmee iets ongrijpbaars. Mede doordat de media en daarom ook veel mensen er lacherig over doen, kennen maar weinig mensen de werkelijke betekenis ervan. Daarom leg ik in dit artikel uit wat Spiritualiteit is en wat het ook jou te brengen heeft.

Wat is Spiritualiteit?

Spiritualiteit is een breed begrip dat verwijst naar het streven naar diepere betekenis en verbondenheid in het leven. Van oudsher vond men het in religie, maar in de zogenoemde ‘Nieuwe Spiritualiteit’ gaat het om het verkennen van je innerlijke zelf, je relatie met anderen en je plaats in het grotere geheel van het universum.

Wat betekent het als je Spiritueel bent?

Als iemand Spiritueel is, betekent dit dat hij of zij zich bewust is van en zich bezighoudt met aspecten van het leven die verder gaan dan louter materiële zaken. Dit kan zich uiten in het zoeken naar een doel in het leven, het ontwikkelen van compassie voor anderen, het verkennen van persoonlijke groei en het streven naar een dieper begrip van de wereld.

Wat valt onder Spiritualiteit?

Spiritualiteit kan diverse vormen aannemen, zoals meditatie, beschouwing, gebed, het bestuderen van spirituele teksten, en het betrekken van jezelf bij activiteiten die een gevoel van verbondenheid met anderen en de natuur bevorderen.

Wat doet Spiritualiteit met je?

Wat Spiritualiteit met je doet, is heel persoonlijk. Het kan leiden tot innerlijke vrede, een gevoel van vervulling, verhoogde empathie en een groter bewustzijn van het moment. Voor sommigen kan het een bron van troost en kracht zijn tijdens moeilijke tijden.

Hoe weet je of je Spiritueel bent?

Of je Spiritueel bent, ontdek je door na te gaan of je zoekt naar diepere betekenis in het leven, je bewust bent van je eigen innerlijke groei en wellicht openstaat voor het verkennen van Spirituele mogelijkheden. Het is een persoonlijk pad dat voor iedereen anders kan zijn. Als je je aangetrokken voelt tot deze aspecten en deze in je leven integreert, zou je jezelf als Spiritueel kunnen beschouwen.

Wat is het verschil tussen Spiritualiteit en religie?

Het verschil tussen Spiritualiteit en religie ligt voornamelijk in de aard en benadering van wat men het bovennatuurlijke of het transcendente noemt. Religie is meestal georganiseerd en gestructureerd door geloofsovertuigingen, rituelen en dogma’s met een specifieke traditie. Religies hebben vaak geïnstitutionaliseerde instellingen, zoals kerken, tempels of moskeeën, en volgen vastgestelde theorieën.

Aan de andere kant is Spiritualiteit meer persoonlijk en gaat het om een individuele zoektocht naar betekenis en verbondenheid met iets dat groter is dan het Zelf. Het staat los van de georganiseerde religie en kan zich manifesteren in verschillende vormen, zoals meditatie, beschouwing, natuurverbinding en persoonlijke groei.

Wat is Nieuwe Spiritualiteit?

Een ander onderscheidend kenmerk is dat religie vaak een gemeenschapsaspect heeft, waar aanhangers zich verenigen in gezamenlijke rituelen en bijeenkomsten, terwijl Spiritualiteit zich meer richt op de innerlijke ervaring van de individuele zoeker.

Hoewel religie en Spiritualiteit soms hand in hand gaan, zijn er steeds meer mensen die Spiritueel zijn zonder deel uit te maken van een georganiseerde religie. Het belangrijkste verschil ligt dus in de meer persoonlijke, individuele zoektocht naar betekenis die kenmerkend is voor Spiritualiteit.

Waarom zou je je spiritueel willen ontwikkelen?

Stel, je loopt tegen een probleem aan in je leven. Je tast volledig in het duister over hoe je dit probleem moet oplossen. Je voelt je machteloos, alsof je in een donkere gang staat met je neus voor een dichte deur.

Door jezelf Spiritueel te ontwikkelen ga je op zoek naar lichtknopjes. Samen met je Life coach vind je het lichtknopje in jouw gang en als de gang verlicht wordt, zie je dat er nog méér deuren zijn. Plotsklaps heb je mogelijkheden. Je krijgt hiermee een keuze voor jouw probleem. Welke deur ga je kiezen? Jouw Life coach begeleid je in het onderzoeken van de verschillende opties in de vorm van deuren, zodat jij een keuze kan maken welke deur naar de oplossing voor jouw probleem leidt. Hoe mooi is dat? Dat wil jij toch ook?

Spiritueel ontwikkelen door Lifecoaching

Als Life coaches begeleiden wij mensen in een spiritueel ontwikkelingsproces, wat is te vergelijken met het onderzoeken van en licht brengen in jouw gangen met diverse deuren. Hoe meer licht je in jouw gangen brengt, hoe meer deuren je onderzoekt, hoe beter je je eigen gangenstelsel leert kennen.

Dit gangenstelsel bevindt zich in het onbewuste deel van je brein. Het is er donker, maar die gangen en deuren zijn er. Omdat jij je er niet bewust van bent, blijven problemen vaak onopgelost of lijken opgelost. Dan doet het probleem zich opnieuw voor, mogelijk in een andere vorm. Net zo lang, totdat het probleem daadwerkelijk wordt opgelost.

Wil jij je spiritueel ontwikkelen?

Als Life coaches zijn wij je voorgegaan in ons persoonlijk- en Spiritueel ontwikkelproces. Daarom kennen wij ons eigen gangenstelsel heel goed en weten wij in welke richting jij het moet zoeken. Wij doen geen deuren open, dat moet je zelf doen. Dat maakt dat jij je bewust wordt en Spiritueel kan ontwaken.

Wat is spiritueel ontwaken?

Spiritueel ontwaken betekent dat je bewust wordt van jezelf doordat wij je begeleiden om van buiten naar binnen te keren. Je ontdekt wie je écht bent en dat alles met elkaar in verbinding staat. Dit noem je ook wel Spiritueel wakker worden, of zoals sommige mensen het zeggen: je gaat het licht zien.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over. Hier vind je de Life coach bij jou in de buurt.

Geplaatst in Informatief, Persoonlijk leiderschap, Zingeving

Daily Notes – jouw dagelijkse dosis inspiratie om jouw leven te omarmen en te transformeren.

Lifecoach logo

Voor succesvol leven en werken.